Ishte një privilegj të mësoja nga mentorë të përkushtuar dhe të aftë që na pajisën me njohuri teorike dhe klinike në Implantologji. Kursi i trajnimit 3-vjeçar i bazuar në module përbëhej nga 6 module të organizuara në universitetet më prestigjioze të Evropës. Çdo modul përfshinte leksione, praktike, trajnime praktike dhe kirurgji të implanteve të drejtpërdrejta.
Faleminderit Shoqatës Evropiane të Osseointegrimit që më mundësoi të zgjeroj horizontin tim, të ndihmoj në zotërimin e nivelit më të lartë të artit të stomatologjisë implantare dhe të lidh disa njerëz fantastikë nga e gjithë bota.

Share this post:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp